Archive for the ‘Ataskaitos’ Category

Įvykusio Archyvarų asociacijos visuotinio narių susirinkimo rezultatai

          2015 metų gegužės 19 d. vyko Archyvarų asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo dalyviai išklausė asociacijos pirmininkės Neringos Češkevičiūtės pateiktą praėjusio laikotarpio veiklos ataskaitą. Ūlle Damasickienė pateikė asociacijos finansinę ataskaitą. Buvo aptartos Archyvarų asociacijos tolesnės veiklos perspektyvos. Asociacijos nariams buvo pristatytas Dokumentų valdymo ir archyvų plėtros programos projektas. Visuotinio susirinkimo dalyviai išrinko naują Archyvarų asociacijos valdybą. Valdybos nariais tapo Nijolė Bliūdžiuvienė, Neringa Češkevičiūtė, Vida Kišūnienė, Nijolė Maslauskienė, Jolė Stimbirytė. Taip pat buvo išrinkti asociacijos iždininkas, revizorius ir sekretorius. Jais tapo Gintaras Dručkus, Zenė Bernatavičienė ir Daina Čenytė.

          Birželio 2 d. vyko Archyvarų asociacijos valdybos posėdis. Valdyba išrinko Archyvarų asociacijos pirmininką. Juo tapo Neringa Češkevičiūtė.

Skaityti pilną tekstą

Archyvarų asociacijos veiklos ir finansinė ataskaita už 2012 m.

ARCHYVARŲ ASOCIACIJOS FINANSINĖ ATASKAITA
UŽ 2012 METUS

2013-05-21
Vilnius

              Archyvarų asociacijos sąskaitos likutis 2012 m. sausio 1 d. buvo 3437,43 Lt. Asociacijoje pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis įregistruoti 79 narių, kurie sumokėjo stojamąjį įnašą (po 10 Lt.) ir/ar nario metinį mokestį už 2012 m. (po 10 Lt.). Šie įnašai sudarė 940 litų. Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gauta 362,83 Lt. parama. Archyvarų asociacijos finansines pajamas 2012 m. sudarė 1302,83 Lt.
              Ataskaitinio laikotarpio išlaidos sudarė 277,85 Lt.:
              1. 30,25 Lt. sumokėta UAB „Interneto vizija“ už asociacijos tinklalapio adresą (adreso metinis mokestis);
              2. 130,68 Lt. sumokėta UAB „Interneto vizija“ už svetainės talpinimą;
              3. 100,12 Lt. asociacijos reprezentacinės išlaidas pagal pateiktus dokumentus;
              4. 16,80 Lt. nuskaičiuota už bankines paslaugas.
              Samdomų darbuotojų asociacija 2012 m. neturėjo.
              Archyvarų asociacijos sąskaitos likutis 2013 m. sausio 1 d. buvo 4462,41 Lt.

Iždininkė                                                                                                                               Ūlle Damasickienė Skaityti pilną tekstą