Nariai

Gerbiamieji!

2008 metų liepos mėnesį savo veiklą pradėjo Archyvarų asociacija.

Steigdami asociaciją puoselėjome viltį, kad jos veikla bus įdomi ir naudinga ne tik tiems, kurie iš to valgo duoną kasdieninę: organizacijų dokumentų vadybininkams ar archyvarams, archyvistų bakalauro ar kitų programų studentams, dokumentų tvarkymo ir saugojimo paslaugas teikiantiems juridiniams asmenims ar jų darbuotojams, – bet ir dešimtims (šimtams? tūkstančiams?!) kitų, besidominčių dokumentais, jų išlikimu ir tyrimais.

Taigi pagaliau atėjo diena, kai galime Jus pakviesti tapti Archyvarų asociacijos tikraisiais nariais ar (o kodėl gi ne?) asociacijos rėmėjais. Mūsų giliu įsitikinimu, bet kokia dalyvavimo asociacijos veikloje forma yra prasminga. Tik bendrų pastangų dėka galime tikėtis apčiuopiamų veiklos rezultatų, tik kryptinga veikla – tiesiausias kelias į sėkmę.

Jei svarstote galimybę tapti asociacijos tikraisiais nariais ar rėmėjais, visų pirma siūlytume susipažinti su šios asociacijos įstatais.
O tiems, kurie jau apsisprendė, primename: pagal asociacijos įstatus, juridinis ar fizinis asmuo, ketinantis tapti asociacijos tikruoju nariu arba jos rėmėju, Asociacijos valdybai turi pateikti prašymą ir užpildyti pridedamą nustatytos formos anketą (anketą turi pateikti tik asmenys, ketinantys tapti tikraisiais asociacijos nariais). Prašymą turite siųsti šiuo adresu: Archyvarų asociacijai, Gerosios Vilties g. 10, 03134 Vilnius, arba el. paštu archyvaru.asociacija@gmail.com

Apie Asociacijos valdybos sprendimą priimti Jus į asociacijos narius ar laikyti rėmėju būsite informuoti raštu ar elektroniniu paštu – kaip Jums patogiau. Tik labai svarbu, gavus Asociacijos valdybos pranešimą, per 10 kalendorinių dienų suskubti į Archyvarų asociacijos (kodas 301791951) sąskaitą Nr. LT747300010110241552 pervesti 5 Eur stojamąjį įnašą ir 10 Eur metinį mokestį – priešingu atveju asmuo asociacijos nariu ar rėmėju nėra laikomas.

Linkiu Archyvarų asociacijai – mums visiems – sėkmės ir prasmingų darbų.

Pagarbiai
Asociacijos pirmininkė Neringa Češkevičiūtė
El. p.  archyvaru.asociacija@gmail.com