Tarptautinis seminaras „Skaitmeninimo praktika, naudojant skaitmeninę kamerą“

Skaitmeninimas šiandien yra neatsiejama atminties institucijų veiklos dalis, todėl čia dirbantiems specialistams nuolat kyla klausimų, kokius skaitmeninimo standartus pasirinkti, kokius failų formatus taikyti bei kokią įrangą naudoti.  Renkantis svarbiausiais kriterijais tampa gera kokybė, darbo našumas, didelių finansinių investicijų nebuvimas. Taip institucijos gali suskaitmeninti ištisus rinkinius ir kolekcijas, neapsiribodamos nedidelio kiekio skaitmeninamų objektų atranka.

2019 metų spalio 3 dieną  Lietuvos valstybės istorijos archyvo Ekspozicijų ir edukacijos salėje (Mindaugo g.8, Vilnius) vyko Archyvarų asociacijos kartu su Baltijos audiovizualinių archyvų taryba organizuotas seminaras „Skaitmeninimo praktika, naudojant skaitmeninę kamerą“, kurį vedė lektorius Peter Krogh. Seminaro lektorius yra profesionalus fotografas, autorius, lektorius, konsultantas ir programinės įrangos architektas. Jo knygos „The DAN Book”, „Digital Asset Management for Photographers (O’Reilly)” padeda daugeliui pasaulio fotografų tinkamai tvarkyti savo vaizdų kolekcijas.

P.Krogh pristatė visą skaitmeninimo, naudojant kamerą, procesą: nuo sistemos pasirinkimo iki kokybės bei proceso valdymo. Pagrindinės seminaro temos apėmė šiuos klausimus:

  • Kaip pasirinkti tinkamą kamerą ir objektyvus – megapikseliai, gylis, formos;
  • Kaip pasirinkti kolekcijos specifiką atitinkančią įrangą – stovai, laikikliai, bėgeliai;
  • Skirtingų objektų tipų skaitmeninimo procedūros – skaidrūs pozityvai, skaidrūs negatyvai, atspaudai;
  • FADGI rekomendacijų taikymas;
  • Kokybės užtikrinimo priemonės;
  • Programinės įrangos optimizavimas;
  • Metaduomenų kūrimas ir fiksavimas.

Seminare dalyvavo 26 dalyviai, atstovaujantys Lietuvoje ir Latvijoje veikiančius archyvus, muziejus, bibliotekas bei kitas valstybės institucijas. Vertinant dalyvių apklausos anketas, galima pasidžiaugti, kad seminaras buvo naudingas, temos aktualios ir svarbios. Seminaro dalyviai taip pat išreiškė pageidavimą, kad ateityje būtų daugiau orientuojamasi į praktinę seminarų dalį, daugiau dėmesio skiriant darbo su konkrečia skaitmeninimo įranga mokymams.

Tarptautinis seminaras „Skaitmeninimo praktika, naudojant skaitmeninę kamerą“ buvo organizuotas, įgyvendinant Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuotą projektą. Pagrindiniai projekto uždaviniai buvo supažindinti Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atminties institucijų specialistus su įvairiais aktualiais kolekcijų skaitmeninimo, pasitelkiant skaitmenines kameras (angl. camera scaning) ir susijusią įrangą klausimais; prisidėti prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo, prieigos užtikrinimo, populiarinimo bei sklaidos; stiprinti tarptautinės kultūros paveldo skaitmenintojų bendruomenės ryšius, sudarant galimybes keistis patirtimi. Pasak seminaro organizatorių, visus projekto uždavinius pavyko sėkmingai įgyvendinti.

Leave a Reply