Archyvarų asociacijos įgyvendinti projektai


2016 metų birželio 6 – gruodžio 1 dienomis Archyvarų asociacija įgyvendino du projektus, kuriuos iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Tai „Tarptautinė Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos konferencija „Audiovizualinis paveldas ir žmonės: jungiamės, kuruojame, dalinamės“ ir „Tarptautinė fotografijos paroda „Kino akimirkos: Lietuva ir Estija“.

2016 metų lapkričio 2-3 dienomis Vilniuje buvo organizuota tarptautinė Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos konferencija „Audiovizualinis paveldas ir žmonės: jungiamės, kuruojame, dalinamės“. Konferenciją kartu su Archyvarų asociacija organizavo Baltijos audiovizualinių archyvų taryba ir Lietuvos centrinis valstybės archyvas. Joje dalyvavo 50 įvairių audiovizualinį paveldą saugančių atminties institucijų specialistų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Lenkijos, Norvegijos, Vokietijos, Čekijos bei kitų Europos šalių. Per dvi konferencijos dienas perskaityta 17 pranešimų. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su įvairių šalių atminties institucijų patirtimi, pateikiant audiovizualinį paveldą virtualioje erdvėje, nacionaliniais ir tarptautiniais šio paveldo sklaidos projektais, pokyčiais Europos autorių teisių srityje. Daug dėmesio skirta garso įrašų išsaugojimui ir sklaidai. Konferencijos metu jos dalyviai taip pat turėjo galimybę aptarti jiems rūpimus audiovizualinio paveldo išsaugojimo bei sklaidos klausimus su kolegomis iš kitų šalių, tokiu būdu stiprinant tarptautinės audiovizualinių archyvistų bendruomenės ryšius. Konferencijoje dalyvavę kultūros ir švietimo specialistai įgijo žinių, kaip suskaitmenintą audiovizualinį turinį kūrybiškai panaudoti savo profesinėje veikloje.

Konferencijos pranešimai paskelbti Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos Interneto svetainėje http://www.baacouncil.org/presentations

2016 metų lapkričio 2 dieną Vilniuje atidaryta tarptautinė fotografijos paroda „Kino akimirkos: Lietuva ir Estija“. Ši paroda supažindino su dviejų Baltijos šalių – Lietuvos ir Estijos – atminties institucijų fotografų sukurtomis nuotraukomis kino tema. Parodoje eksponuotos 36 nuotraukos, saugomos Lietuvos centriniame valstybės archyve; Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje; Estijos Nacionalinio archyvo Filmų archyve; Estijos Istorijos muziejaus Filmų muziejuje. Nuotraukas 2002-2016 metais sukūrė minėtose įstaigose dirbantys fotografai. Tai pirmoji tokia paroda Baltijos šalyse, prisidedanti prie atminties institucijose saugomos šiuolaikinės fotografijos sklaidos.

Parodos atidaryme dalyvavo Baltijos ir kitų Europos šalių atminties institucijų specialistai, Lietuvos vyriausiasis archyvaras Ramojus Kraujelis. Sveikinimo žodžius tarė Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorė Regina Lopienė, Estijos ambasadorė Jana Valaveski, Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktorius Dalius Žižys.

Parodos lankytojai turėjo galimybę iš arčiau pamatyti labai retai viešai publikuojamas atminties institucijų fotografų nuotraukas, o taip pat susipažinti su dalele Lietuvos bei Estijos kino istorijos. Paroda atidaryta tarptautinės Baltijos audiovizualinių archyvų tarybos konferencijos metu, todėl joje apsilankė ir kitų šalių atminties institucijų atstovai. Rengiant parodą, užmegzti glaudesni bendradarbiavimo ryšiai tarp Baltijos šalių atminties institucijų, kurie bus plėtojami ir ateityje. Ši paroda taip pat prisidėjo prie Baltijos šalių kultūros vertybių sklaidos bei šiuolaikinės fotografijos populiarinimo. Parodą kartu su Archyvarų asociacija organizavo Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus. Paroda veikė iki 2016 metų gruodžio 10 dienos, joje apsilankė beveik 500 lankytojų.

Šiuo metu tarptautinę fotografijos parodą „Kino akimirkos: Lietuva ir Estija“ galima pamatyti Lietuvos archyvų virtualių parodų svetainėje http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/kino-akimirkos-lietuva-ir-estija/exh-24/kino-akimirkos-lietuva-ir-estija/case-81

 Staripsnyje panaudotų nuotraukų autoriai – Larisa Dmuchovskaja ir Juozas Markauskas

Leave a Reply