Tarptautinis fotografijos konservavimo seminaras

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
dsc07617
dsc07633
dsc07636
dsc07640
dsc07648
dsc07653
dsc07654

                Šiandien audiovizualiniai dokumentai, sukaupti skirtingose atminties institucijose, sudaro didelę dalį pasaulio atminties. Pagrindine audiovizualinių kolekcijų išsaugojimo politikos kryptimi daugelyje bibliotekų, archyvų bei muziejų yra tapęs skaitmeninimas. Jis yra laikomas vienu iš priimtiniausių ir beveik visuotinai taikomų šios srities sprendimų. Tuo pat metu analoginių audiovizualinių dokumentų saugojimas, restauravimas, konservavimas nėra aktualizuojami, jiems nėra skiriama pakankamai dėmesio. Tačiau daugeliui atminties institucijose dirbančių specialistų tai taip pat labai svarbios temos. Siekdami išsaugoti vertingas audiovizualines kolekcijas, jie susiduria tiek su įvairiomis problemomis, tiek su patirties stoka. Deja, gana dažnai nueiname paprasčiausiu keliu – dokumentai suskaitmeninami, o analoginės laikmenos paliekamos natūraliam sunykimui. Ypač tai pasakytina apie fotografijas, kurios sudaro didžiausią dalį audiovizualinėse atminties institucijų kolekcijose ir kurias lengviausia perkelti į skaitmeninį formatą.

                Siekdama sudaryti galimybes atminties institucijų specialistams susipažinti su aktualiais analoginės fotografijos tvarkymo, konservavimo ir išsaugojimo klausimais, Archyvarų asociacija kartu su Baltijos audiovizualinių archyvų taryba (BAAC) ir Lietuvos centriniu valstybės archyvu organizavo Tarptautinį fotografijos konservavimo seminarą. Seminaras vyko 2016 metų birželio 20–21 dienomis Vilniuje, Lietuvos centriniame valstybės archyve. Jame dalyvavo archyvų, bibliotekų ir muziejų specialistai iš Lietuvos, Latvijos bei Estijos. Seminarą vedė žinomas specialistas, profesorius Bertrand Lavédrine iš Prancūzijos.
                Bertrand Lavédrine yra Prancūzijos nacionalinio gamtos istorijos (Muséum National d’Histoire Naturelle) profesorius bei Kolekcijų tyrimų ir konservavimo centro (Centre de recherche sur la Conservation des collections) direktorius nuo 1998 metų. Jis dėsto audiovizualinių kolekcijų prevencinio konservavimo ir išsaugojimo disciplinas. Profesorius yra parašęs daug straipsnių ir šešias knygas apie senosios fotografijos išsaugojimą prancūzų, anglų bei ispanų kalbomis. Už savo darbus Bertrand Lavédrine yra gavęs įvairių apdovanojimų, tarp jų – Europos inovacijų prizą (European Prize for Innovation) ir Kraszna-Krauz fotografijos knygų apdovanojimą (Kraszna-Krauz Photography Book Awards).
                Pirmoji seminaro diena buvo skirta fotografijos istorijai. Profesorius supažindino su pagrindiniais 19–20 amžiaus fotografijos raidos etapais, naudotomis medžiagomis bei technologijomis. Atminties institucijų specialistai įgijo daug teorinių ir praktinių žinių apie kiekvieną analoginėje fotografijoje naudotą medžiagą bei technologiją, jų panašumus ir skirtumus, privalumus ir trūkumus. Praktinių užsiėmimų metu seminaro dalyviai įtvirtino įgytas žinias, atpažindami jiems pateiktų įvairių fotografijų sukūrimo laikotarpius, naudotas medžiagas, procesus bei technologijas.
                Antroji seminaro diena buvo skirta analoginės fotografijos saugojimo ir publikavimo klausimams. Profesorius įvardijo pagrindines analoginės fotografijos kolekcijų išsaugojimo grėsmes – įvairių cheminių procesų sąlygotą natūralų laikmenų senėjimą ir aplinkos poveikį. Su šiomis grėsmėmis kasdien susiduria atminties institucijų specialistai, todėl labai aktualūs yra ne tik grėsmių identifikavimo, bet ir jų mažinimo bei rizikų valdymo klausimai. Seminaro lektorius išsamiai pristatė įvairius sprendimus, kaip prailginti fotografinių laikmenų gyvavimo trukmę, kokias medžiagas naudoti fotografijų saugojimui, kaip tinkamai publikuoti analogines fotografijas. Seminaro pabaigoje dalyviai turėjo galimybę parodyti savo atsivežtus nykstančios analoginės fotografijos pavyzdžius ir gauti praktinių patarimų, ką daryti kiekvienu konkrečiu atveju.
                Seminaro pabaigoje jo dalyviai buvo paprašyti įvertinti seminaro programą, temas, padalomąją medžiagą, aktualumą. Susumavus vertinimus, galima pasidžiaugti, kad seminaras buvo labai naudingas, temos aktualios ir svarbios. Seminaro dalyviai taip pat išreiškė pageidavimą, kad ir toliau būtų organizuojami panašaus pobūdžio seminarai įvairiais audiovizualinį paveldą saugančių atminties institucijų specialistams aktualiais klausimais.
                Tarptautinis fotografijos konservavimo seminaras buvo organizuotas įgyvendinant projektą „Tarptautinis fotografijos konservavimo seminaras“, kurį iš Kultūros rėmimo fondo lėšų dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba. Pagrindiniai projekto uždaviniai buvo supažindinti atminties institucijų specialistus su įvairiais aktualiais fotografijos tvarkymo, saugojimo ir prieigos užtikrinimo sprendimais; prisidėti prie Lietuvos fotografinio paveldo išsaugojimo; stiprinti tarptautinės fotografijos specialistų bendruomenės ryšius, sudarant galimybes keistis patirtimi. Pasak seminaro organizatorių, visus projekto uždavinius pavyko sėkmingai įgyvendinti.

Leave a Reply