Konferencijos apie archyvistikos specialybę medžiaga ir Gyvo archyvo dienos renginių atgarsiai

 

Birželio 9-ąją minima Tarptautinė archyvų diena. Šiais metais Lietuvos valstybės archyvai kvietė išsklaidyti akademinę archyvų rimtį ir archyvarų profesinę šventę paminėti jau tradiciniais Gyvo archyvo dienų renginiais. Renginių ciklas pradėtas Komunikacijos Fakulteto organizuota konferencija apie archyvistikos specialybę, kompetencijas ir darbo rinką.

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos salėje vyko Komunikacijos Fakulteto organizuota konferencija „Dokumentų vadybininko ir archyvaro kompetencijos: teorinės ir praktinės įžvalgos“.

Konferenciją atidarė Seimo pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė, įžanginėje kalboje akcentavusi archyvistikos mokslo svarbą ir Seimo archyvo skyriaus pasiekimus. Pranešimus pristatė Fakulteto mokslininkai, valstybinių institucijų atstovai, kiti archyvistikos specialistai.

Konferencijos partneriai – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir Archyvarų asociacija. Šis renginys – tai renginių ciklo „Gyvo archyvo dienos“ dalis.

Šaltinis >>> Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas

Konferencijoje skaityti pranešimai:

1 ) XXI a. iššūkiai įstaigos archyvui ir jo archyvarui. Lietuvos Respublikos Seimo archyvo atvejis
Vida KIŠŪNIENĖ. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Dokumentų departamento Archyvo skyriaus vedėja

2 ) Nacionalinė elektroninių dokumentų platforma
Antanas MITAŠIŪNAS. Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos katedros docentas; UAB „MIT-SOFT“, direktorius

3 ) Skaitmeninio išsaugojimo kompetencijos: DigCurV projekto modelis
dr. Jūratė KUPRIENĖ. Vilniaus universiteto biblioteka, inovacijų ir infrastruktūros plėtros direktorė
Nijolė KLINGAITĖ-DASEVIČIENĖ. Vilniaus universiteto biblioteka, Mokslo ir kultūros paveldo centro vedėja

4 ) Dokumentų vadybininkų ir archyvarų vaidmuo ir kompetencijos
dr. Daiva LUKŠAITĖ. Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto lektorė; Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Dokumentų ir archyvų valdymo skyriaus vedėja

5 ) Archyvistikos bakalauro studentų kompetencijų ugdymas studijų procese
dr. Nijolė BLIŪDŽIUVIENĖ. Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto docentė

6 ) Archyvarų gebėjimai ir kompetencijos: praktiniai aspektai
Irena KASCIUŠKEVIČIŪTĖ. Lietuvos valstybės naujasis archyvas, direktorė

7 ) Praktikų, mokslininkų ir archyvistikos studentų bendradarbiavimas
Tomas KRIŠČIŪNAS. UAB „Archyvų sistemos“, generalinis direktorius

8 ) Archyvistikos programos absolventai darbo rinkoje
Balys KESMINAS. Vilniaus universiteto Archyvistikos bakalauro studijų programos III kurso studentas

9 ) Asmeninės patirties vingiai baigus archyvistiką
Daiva GUSTĖ. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Administracijos departamento Dokumentų administravimo skyriaus vedėja

2013 metų birželio 11–12 dienomis, Lietuvos valstybės istorijos archyvas, paminėdamas tarptautinę archyvų dieną, jau trečią kartą plačiai atvėrė duris Lietuvos istorija besidomintiems piliečiams. Archyve buvo organizuotos 4 ekskursijos. Be pavienių lankytojų, archyve apsilankė organizuotos grupės iš Šiaulių registrų centro bei Vilniaus A. Mickevičiaus bibliotekos. Svečiai buvo supažindinti su seniausio Lietuvos archyvo istorija (2012 metais paminėjome archyvo įkūrimo 160-ies metų sukaktį ) ir jame saugomais dokumentais nuo XIV amžiaus,1863 m. sukilimui paminėti skirtos parodos ekspozicija.

Kaip ir tikėtasi, lankytojams didžiausią įspūdį paliko Senųjų aktų ir pergamentų saugyklos. Ypatingai buvo domimasi bažnytinėmis metrikų knygomis ir bajorišką kilmę patvirtinančiais dokumentais. Dauguma žadėjo sugrįžti ir plačiau pasigilinti į savo šeimos ir giminės istoriją.

2013 m. birželio 11 d. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, paminėdamas Tarptautinę archyvų dieną, atvėrė lankytojams savo duris. Atvirų durų dieną atvykę svečiai galėjo susipažinti su archyvo veikla ir saugomais dokumentais. Archyvo kino salėje taip pat buvo demonstruojami tarpukario Lietuvos kino dokumentai ir režisieriaus R. Verbos1983 m. kino apybraiža „Lituanikos sparnai“, skirta S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą metinėms paminėti.

2013 m. birželio 10 d. Lietuvos ypatingojo archyvo svečiai galėjo susipažinti su KGB, VRM ir LKP sudarytais dokumentais apie Sąjūdžio kūrimosi raidą ir veiklą, pamatyti KGB slapta darytas Sąjūdžio renginių, mitingų ir demonstracijų fotonuotraukas bei vaizdo įrašus. Lankytojams buvo surengtos apžvalginės ekskursijos po KGB rūmus ir Lietuvos ypatingojo archyvo saugomų dokumentų saugyklas

Kauno apskrities archyve svečiams buvo suorganizuotos 3 ekskursijos. Lankytojams buvo pristatytas archyvas, saugomi dokumentai, dokumentų restauravimo poskyrio darbas bei aprodytos  saugyklos. Svečiai domėjosi paroda ,,1863 metų sukilimas archyvų dokumentuose “ ir tą dieną skaitykloje demonstruojamais Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos dokumentais bei plakatais.

Įvairūs renginiai buvo organizuojami ir kituose Lietuvos valstybės archyvuose. Ekskursijų metu lankytojai supažindinti su archyvo veikla, darbo subtilybėmis ir saugomais dokumentais.

Leave a Reply